lanxp

Настроики на мрежата след преинсталация на компютъра:

Ако нямате връзка до www.bulcat.net или желаете сами да си направите настройките

  • 1-во кликаме на бутона Start /Старт/

  • 2-ро избираме Control panel /Kонтролен панел/

  • 3-то Кликвате два пъти върху Network Connections /Мрежови Връзки/.

  • След като се отвори прозореца Network Connections /Мрежови Връзки/ кликвате с десен бутон на иконата Local Area Connection или LAN or High-speed Internet /ЛАН или високоскоростна мрежа/ и от менюто избирате Properties /свойства/.

  • След като се отвори прозореца със свойствата на мрежовата карта кликвате два пъти с ляв бутон върху Internet protocol (TCP/IP) (но не в кутийката с отметката)


По този начин отваряте свойствата на TCP/IP протокола на мрежовата карта /мястото където трябва да въведете IP адреса, мрежовата маска (Subnet mask) и шлюза по подразбиране (Default gateway)/. Първо сложете отметката на Use the following IP address /използвай следния IP адрес/ след което полетата където трябва да въвеждате съответните настройки стават активни. Въвеждате Вашия IP адрес:. Subnet mask:/излиза автоматично/. В третото поле се въвежда Default Gateway:. В долната част на прозореца има също поле, в което пише Use the following DNS server /използвай следните DNS сървъри/.

 В полето Prefered DNS: въвеждате 195.24.90.1
 Alternate DNS:  въвеждате 195.24.88.1 . Натискате ОК


С това завършва настройката на IP адресите, които са ви необходими.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake