Нова версия на Делта Про

Уважаеми клиенти, на сайта вече е новата версия на Делта Про. Основните изменения са свързани с:

·         Добавена е нова web услуга за извличане на валутен фиксинг. Сървисът осъществява връзка с Българска Народна Банка (БНБ);

·         Добавена е възможност за печат на справка Разплащания в модул Изтриване на връзкименю Операции →Разплащания →бутон Изтриване на връзки →функция Печат в секция Бързи команди на помощен панел. Изведеният документ за печат съдържа информация за документите за задължения/вземания и свързаните към тях документи за плащания;

·         Направена е оптимизация в модул Разплащанияменю ОперацииПри избрана сметка с категория Подотчетни  лица в поле Дебит/Кредит автоматично ще бъде изведен документ за плащане РКО/ПКО в поле Платежен документ;

·         Добавена е нова опция с чек бокс Фирмата не подлежи на регистрация по ЗДДС в Основни данни на фирматаменю Редакция →Администриране →Моята фирма;

·         Добавен е нов бутон Главна книга в лентата с бързи бутони в програмата;

 

За допълнителна информация и консултации може да се свържете с нашия екип.

Share This Post