Касови апарати

Предлаганите модели са съобразени със сега действащата Наредба H-18. На сайта на Министерство на финансите е публикуван проект за промени в наредбата касаеща касовите апарати и фискалните устройства. Очаквайте актуална информация за новостите свързани с Наредба Н-18.

 


Daisy eXpert SX-KL

/стационарен/

159 лв

Daisy eXpert 01-KL

/мобилен /

230 лв
Daisy Micro C -01KL

Опции: клиентски дисплей

Daisy Perfect S-KL

/стационарен /

259 лв.
Daisy Compact S-KL

/ мобилен /

 

169 лв.

 

Daisy Perfect M-KL

/стационален /

269 лв

* посочените цени са без включен ддс

Телефон за допълнителна информация:
038 66 11 56 ; 0885 700 270

 

 

 

 

 

 

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake