Интернет

Такси включване:

 • Еднократна такса включване – 30,00 лв.
 • Еднократна такса включване /бърза поръчка/ – +100%

Цени за месечен интернет достъп:

 • Месечен интернет достъп до 12Mbps – 16,00 лв.
 • Месечен интернет достъп до 24Mbps – 20,00 лв.
 • Месечен интернет достъп до 32Mbps – 26,00 лв.

Срок за монтаж и настройка на връзката:

 • Обикновена поръчка – 5 работни дни след заплащане на първоначалната такса.
 • Бърза поръчка – 2 работни дни след заплащане на първоначалната такса.
Първоначалната такса е валидна за клиенти отдалечени на неповече от 100м.
от съществуващ комуникационен възел на локалната мрежа.Месечната абонаментна
такса и месечните интернет пакети се заплащат  авансово.В месечната такса
са включени техническа подръжка на мрежата и електрона пощенска кутия.
Месечната абонаментна такса се заплаща от всички абонати.
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake